De Rietwierde Groningen

Uitbreiding basisschool

In opdracht van Openbaar Onderwijs Groep Groningen is BUKO Huisvesting gestart met de uitbreiding van tijdelijke huisvesting “De Rietwierde”. De reeds bestaande school wordt uitgebreid met een speellokaal op de begane grond en een extra verdieping. In totaal gaat het om 792 m2.

Zoals te zien is op de foto zit de uitdaging in het integreren van nieuwe tijdelijke lokalen met de al op de locatie aanwezige oude tijdelijke lokalen. De units zijn inmiddels geplaatst en de komende weken gaan we hard aan de slag met de afbouw op de locatie. In oktober volgt het eindresultaat van dit project!