KINDCENTRUM DE BUUT

Nieuwbouw noodzakelijk

Basisschool de Buut in Nijmegen was gehuisvest op twee locaties. De schoolgebouwen waren verouderd en niet goed  aan te passen aan de moderne eisen. Het schoolbestuur koos voor nieuwbouw. Passend bij het dynamische onderwijslandschap wilde de Buut zich tevens ontwikkelen tot kindercentrum: basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang op dezelfde locatie.

Voor leerlingen van OBS De Buut begon het nieuwe schooljaar extra spannend. Zij kwamen voor het eerst in een prachtig nieuw schoolgebouw, samen met de buitenschoolse opvang én het kinderdagverblijf. De Buut nam deze zomer hun nieuwe schoolgebouw in gebruik. Het schoolbestuur is blij met de tijdige oplevering voor de start van het nieuwe schooljaar.

Het project betreft een Kindercentrum en bevat onder andere de volgende voorzieningen:

  • Basisschool OBS De Buut (schoolbestuur Conexus-Nijmegen)
  • Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (KION-Nijmegen)
‘Een gloednieuw kindercentrum in slechts 7 maanden gebouwd. Onze leerkrachten en leerlingen zijn dik tevreden over het eindresultaat.’

7 maanden

bouwtijd

Frisse school

gemiddelde GPR 8,2

All-electric

Geen gas-installatie

Toekomstbestendige accommodatie door flexibele bouwmethode

BUKO Huisvesting realiseerde in korte tijd de nieuwbouw van De Buut in samenwerking met Conexus, HEVO, KION en Bulkens Architecten. Het gebouw is op basis van de  Engineer & Build methode ontwikkeld. BUKO heeft hierbij zorggedragen voor de integrale uitvoering van het ontwerp (vanaf VO) en de realisering van het werk. Het in systeembouw uitgevoerde kindercentrum sluit goed aan op de ontwikkeling van het moderne onderwijs om flexibel les te kunnen geven. Kinderen kunnen in kleine groepjes werken en spelen, maar ook in grote groepen tegelijk.

Snelle bouwtijd: 7 maanden

De complete nieuwbouw startte in februari en werd in augustus turnkey opgeleverd. De basisschool telt o.a. diverse klaslokalen, leerpleinen, een speellokaal met podium, mediatheek en een kindercollegezaal. De kinderopvang bestaat uit een drietal groepsruimten voor kinderen van 0-4 jaar, inclusief slaapruimte.

Bijzonderheden installaties

  • De ventilatie is afgestemd op de eisen van Frisse Scholen klasse B en wordt per groepsruimte CO2-gestuurd. De gemiddelde GPRscore bedraagt 8,2.
  • Dankzij Topkoeling is er op warme dagen een goede, op de buitentemperatuur afgestemde koeling, met een gebalanceerde luchtvochtigheid.
  • ‘All-electric’: installaties draaien niet op gas. Op het dak worden zonnepanelen aangebracht m.b.v. SDE+subsidie.

Feiten en cijfers:

  • Bouwperiode: 7 maanden
  • Bouwteam: Conexus (schoolbestuur), HEVO (projectmanagement), KION (kinderopvangorganisatie), Bulkens Architecten en BUKO Huisvesting
  • Samenwerkingsvorm: Engineer & Build
  • Toepassing: diverse klaslokalen, leerpleinen, een speellokaal met podium, mediatheek en een kindercollegezaal. Groepsruimten voor kinderopvang, BSO en slaapruimte.
  • Bijzonderheden ontwerp: de onderwijsruimten zijn flexibel in te delen en geschikt voor zowel klassikaal les als voor het werken in groepjes. Het gebouw is zowel flexibel in het gebruik nu als voor eventuele aanpassingen in de toekomst.

Meer weten? bel 0251 - 26 27 28 of stuur een bericht

Ook interessant