Basisschool de Dukdalf

Tijdelijke nieuwbouw met een duurzame kwaliteit

De mogelijkheid om nieuw te bouwen was er niet, maar de gemeente Leiden gaf wel toestemming om tijdelijk te bouwen voor tien, maximaal 15 jaar. De Jenaplanschool Dukdalf wil naar een kindcentrum groeien waarbij het gebouw nieuwe onderwijsvormen faciliteert. Onverenigbare uitgangspunten? Nee; BUKO bewijst dat tijdelijke bouw flexibel en duurzaam kan zijn.

Kwaliteit van nieuwbouw

De bevolkingsontwikkeling in de wijk stagneerde, maar de school is gestaag doorgegroeid naar nu zo’n 400 kinderen. Omdat men ook een kindcentrum wil zijn, met een peuterspeelzaal, kinderopvang en andere wijkgerichte activiteiten mocht er een tijdelijke uitbreiding gerealiseerd worden. De school wilde wel de kwaliteit van nieuwbouw en de mogelijkheid om Jenaplanonderwijs goed vorm te geven.

Flexibel en uitbreidbaar

Er werd gezocht naar een flexibel en uitbreidbaar systeem met de eigenschappen van een permanente huisvesting. Het gebouw moet in ieder geval tien jaar blijven staan, met de mogelijkheid tot 15 jaar. Deze uitbreiding is gefundeerd op staal en prefab in de fabriek gemaakt, zodat het in vier weken geplaatst kon worden. Onze uitwerking voorzag in tijdelijke huisvesting op het niveau van frisse scholen B, met extra aandacht voor hoogte, isolatie, binnenklimaat en akoestiek. De units hebben een gemiddelde isolatiewaarde van > RC 4,5 kw/m². Het is all electric en dat betekent dat de unit van het gas af is; dus naar de toekomst een ideale oplossing. Er is één warmtepomp per unit (drie in elk lokaal) en een CO2 opnemer in elk lokaal. De docent kan zelf de temperatuur regelen en afhankelijk van de hoeveelheid CO2 wordt lucht afgezogen en weer verse lucht toegevoegd. Wat we afzuigen blazen we in de verkeersruimten en gangen zodat die verwarmd of in de zomer gekoeld worden. Gelet op de vele natte jassen buiten de lokalen is dat een prettige oplossing en dat betekent dat er ook op de leerpleinen een goed werkklimaat is. Dan heb je een concept wat schuurt tegen energieneutraal aan.”

Meer weten? bel 0251 - 26 27 28 of stuur een bericht

Ook interessant