capelle school

capelle school

Voor realisering van het werk heeft de opdrachtgever gekozen voor een Design, Build & Maintain-opdracht met toepassing van de UAV-GC 2005 met de daarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden. BUKO Bouwsystemen heeft vanaf het schetsontwerp gezorgd voor de integrale uitvoering van het schetsontwerp en is leading geweest bij het maken van het DO/VO en SO en uiteindelijk de realisering van het werk. Hierbij was BUKO Bouwsystemen verantwoordelijk voor de realisatie inclusief de E en W installaties.

De school heeft een omvang van 2.340 m². Het gebouw bevat onder andere de volgende voorzieningen: Basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang.

Duurzaam en innovatief
Het project betreft een energieneutraal schoolgebouw voor de Capelle school in Amsterdam. Het project
is gerealiseerd in hoogwaardige systeembouw. Om het schoolgebouw energieneutraal te maken zijn er allerlei technische maatregelen toegepast. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht om elektriciteit op te wekken. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige installaties en wordt het energieverbruik gereduceerd doordat het gebouw extreem goed is geïsoleerd.

De school heeft een regelsysteem voor verlichting, verwarming en CO2-gestuurde ventilatie afgestemd op de eisen van Frisse Scholen Klasse B.

BUKO heeft bij de keuze van de materialen en installatie gekozen voor hoogwaardige onderhoudsarme componenten met een lange levensduur. Voorbeelden hiervan zijn: aluminium kozijnen, afwerking met minerale steenstrips, zetwerk gemoffeld in bijpassende kleur.

Onderhoudsvisie
Bij het ontwerp is niet alleen gekeken naar comfort maar ook naar het gebruik en onderhoud. BUKO heeft
dan ook een aantal bewuste keuzes gemaakt:
BUKO heeft binnenzonwering toegepast, hierdoor zijn de kosten van onderhoud aanzienlijk lager in
verband met de eenvoudige toegankelijkheid bij eventuele reparaties en het niet blootstellen aan
weersomstandigheden.

Voor de buitenschil en het buitenterrein heeft BUKO gebruik gemaakt van onderhoudsarme materialen,
welke enerzijds zijn ondergebracht in een onderhouds-/garantieplan en tevens kindvriendelijk en molest
bestendig zijn. Goed voorbeeld hiervan is het STO gevelconcept voorzien van steenstrips.

2340 m2

Flexibele systeembouw

26 weken

van start tot oplevering

QUOTE toe te voegen.
Meer weten over dit project? bel 0418 – 57 33 33
tientallen langetermijnrelaties, waaronder