Veiligheid, gezondheid en milieu

zijn volledig geïntegreerd en verankerd in onze bedrijfsprocessen.

Voorkomen van letsel, materiële
schade en milieu verontreining

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) zijn volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van BUKO Huisvesting. VGM is dan ook de verantwoordelijkheid van elke individuele BUKO-medewerker. Zo proberen we persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorkomen. Ook willen we negatieve effecten op het milieu minimaliseren. De hiervoor noodzakelijke taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in onze regels, voorschriften en procedures en bepaald door de laatste inzichten en technieken.

Alle operationele medewerkers hebben een diploma Basisveiligheid VCA en BUKO werkt zoveel mogelijk samen met VCA-gecertificeerde onderaannemers. Ons sterk team met EHBO’ers, BHV’ers, preventiemedewerkers en MVK’ers besteed dagelijks veel aandacht aan Veiligheid. Onder meer met toolboxen, VGM-gedragsobservaties, risico-inventarisaties en werkplekinspecties.

BUKO Huisvesting is VCA P gecertificeerd. Dat betekent dat we gewend zijn veilig te werken in risicovolle omgevingen, zoals de Petrochemie. Met het VCA P certificaat voldoen wij aan de zwaarste criteria van de VGM-checklist voor Aannemers (VCA). Ook werken langs het spoor en op vliegvelden is voor ons aan de orde van de dag.

Onze certificaten

BUKO VGM VOORSCHRIFTEN

Downloaden

BUKO Bouwsystemen vuren VCA**

Downloaden

BUKO Bouw & Winkels VCA**

Downloaden

BUKO Bouw & WInkels VCA Petrochemie

Downloaden

BUKO Huisvesting VCA petrochemie

Downloaden

Variant loodsenbouw VCA**

Downloaden