Duurzaam werken met maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dat is verankerd in onze bedrijfsprocessen.

Beter, zuiniger, schoner, minder

Goed ondernemerschap vraagt om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is MVO verankerd in onze organisatie. Continu zoeken we de juiste balans tussen mensen, energie, grondstoffen en milieu. De MVO-principes volgens NEN-ISO 26000 zijn hiervoor onze leidraad. Samen met ketenpartners doen we alles om duurzaamheid te vergroten en verspilling of afval te voorkomen. Ook werken we alleen samen met partners die zich houden aan regelgeving en internationale gedragsnormen.

BUKO ondersteunt daarnaast de ambitie van de overheid om 100% duurzaam in te kopen. Social Return is hiervan een belangrijk onderdeel. Met ons innovatieve en duurzame SROI-beleid willen wij mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, laten meewerken. Want ook mensen met een beperking moeten via werk kunnen meedoen in de samenleving. Arbeid geeft bovendien zin en structuur aan hun leven. Het sluit bovendien aan bij de pijler ‘maatschappij’ uit het INK- managementmodel dat wij hanteren bij het verbeteren van onze organisatie.

Meer weten? bel 0251 - 26 27 28 of stuur een bericht