home > Over BUKO Huisvesting > MVO / Duurzaamheid

MVO.

een betere wereld begint dichtbij

Een betere wereld begint dichtbij: bij onszelf. Daarom kijken we bij BUKO goed om ons heen. We hebben oog voor de belangen van stakeholders en willen transparant zijn in de communicatie met onze omgeving. We nemen onze bedrijfsvoering onder de loep en zoeken, samen met ketenpartners, waar we duurzaamheid kunnen vergroten en verspilling of afval kunnen voorkomen.

Goed ondernemerschap

Goed ondernemerschap en je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen horen onlosmakelijk bij elkaar. Als organisatie dragen we verantwoordelijkheid voor de wijze waarop we omgaan met mensen, energie, grondstoffen en milieu. Daarin zoeken we de juiste balans tussen de 3 P's (People Planet Profit), met NEN-ISO als onze leidraad. We doen alleen zaken met partners die zich houden aan regelgeving/ internationale gedragsnormen en die de mensenrechten respecteren.

Onze principes

Vier principes zijn richtinggevend in het beleid en de bedrijfscultuur van BUKO:

 1. We doen het netjes of niet
  We doen geen concessies aan veiligheid, nemen de regelgeving in acht en komen onze afspraken na.
 2. We zijn service- en resultaatgericht
  Goede service en goede resultaten liggen in onze organisatie in elkaars verlengde. Als gezond bedrijf herinvesteren wij in diensten en producten, maar ook in onze medewerkers.
 3. We nemen weloverwogen beslissingen
  We houden oog voor de lange termijn en nemen geen risico's voor vlug gewin.
 4. Langetermijnrelaties vormen de basis
  Stakeholders, klanten, medewerkers of leveranciers: wij investeren graag in onze relaties. Wederzijds vertrouwen vormt het beste fundament om op voort te bouwen.

Duurzaamheid: beter zuiniger, schoner, minder

Het kan altijd beter, zuiniger, schoner en minder. Daarom blijven we bij BUKO kritisch kijken naar onze bedrijfsvoering. We onderzoeken, samen met onze ketenpartners, waar we duurzaamheid kunnen vergroten en verspilling of afval kunnen voorkomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons beleid ten aanzien van MVO of duurzaamheid? Neem direct contact op met BUKO Huisvesting of stuur uw vraag per mail via het contactformulier op deze pagina.

0251 - 26 27 27