home > Over BUKO Huisvesting > Certificering/ Downloads

Altijd aandacht voor wat beter, veiliger en efficiënter kan.

Opletten, nadenken en meedenken

Aandacht voor kwaliteit en veiligheid zijn bij ons stevig verankerd in de organisatie. Ons management werkt volgens het INK-model, waarmee we op een evenwichtige manier blijven werken aan succesvol ondernemen. Elke man, elke vrouw in onze organisatie is ervan doordrongen dat de lat hoog ligt waar het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu.