home > Onderwijshuisvesting-De Verwondering

Nieuwbouw Basisschool de Verwondering.

in rap tempo gebouwd.

Nieuwbouw Basisschool de Verwondering.

in rap tempo gebouwd.

Lent is een nieuwe school rijker: “De Verwondering”. Een moderne openbare basisschool met vernieuwend onderwijs dat aanhaakt bij een snel veranderende samenleving. BUKO Huisvesting heeft in samenwerking met schoolbestuur Conexus, Hevo en Bulkens Architecten het schoolgebouw gerealiseerd. In razend tempo wel te verstaan.

DE VERWONDERING 25

Supersnel een nieuw schoolgebouw

Door het groeiend aantal kinderen in de Waalsprong was de bestaande onderwijsvoorziening niet meer toereikend. Volgens de leerlingenprognoses was er behoefte aan een nieuw schoolgebouw. Na een grondige voorbereidingsfase is de uitvoering in januari 2014 gestart. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen het schoolbestuur, kinderopvang KION, HEVO, Bulkens Architecten en BUKO Huisvesting kon de school in juni 2014 worden opgeleverd.

DE VERWONDERING 20
DE VERWONDERING 22

Algemene kenmerken

Locatie:               Lent
Oppervlakte:      2.320 m2
Bouwtijd:            ca. 5 maanden
Bouwlagen:        2 bouwlagen
Gebruiksduur:   permanent

Flexibel door systeembouw

De school is gebouwd voor 400 leerlingen, maar men verwacht een geleidelijke groei tot 600 leerlingen in de toekomst. Door te kiezen voor een uitvoering in hoogwaardige systeembouw kan de school met de onderwijsorganisatie meegroeien. Onze systemen bieden alle flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen, zowel in ruimtelijke capaciteit als in functionaliteit. De structuur is zodanig opgezet dat het eenvoudig is om extra ruimte toe te voegen of weg te halen. Ook wijzigingen in de indeling zijn snel te realiseren, zonder onnodige overlast.

Van alle faciliteiten voorzien

De school heeft een omvang van 2.320m². Het gebouw bevat onder andere de volgende voorzieningen:

- Diverse groepsruimten t.b.v. onderbouw, middenbouw en bovenbouw
- Diverse groepsruimten t.b.v. kinderopvang
- Een speellokaal
- Leerpleinen

DE VERWONDERING 04
DE VERWONDERING 10
DE VERWONDERING 19

Ingezet op spaarzame exploitatie

Al in de aanvang is geïnvesteerd in duurzaamheid en een spaarzame exploitatie. Daarom is er gekozen voor onderhoudsarme kozijnen, minder schilderonderhoud en duurzame vloeren. Er is bewust de nadruk gelegd op een gebouw met lage onderhoudskosten.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC):
De EPC van ‘De Verwondering’ is tussen de 25% en 50% beter dan minimaal vereist volgens de regelgeving.

Rc waarden:
Vloer:    3,5 m².K/W
Gevel:   7,0 m².K/W
Dak:      4,0 m².K/W
Raam:   1,65 W/m².K

Ventilatie:
Ventilatiehoeveelheden is afgestemd op Frisse Scholen klasse B en CO2 gestuurd per groepsruimte.

GPR score:
De gemiddelde GPR score is: 8,3

Specifieke kenmerken

-    Uitvoering op basis van UAV-GC 2005
-    Buitenbeplating stonepanel en rabat
-    Kunststof kozijnen met draai/kiep ramen voorzien van HR++ isolatieglas
-    Akoestisch systeemplafond
-    Betegelde sanitaire ruimten voorzien van gietvloer
-    Binnen zonwering
-    Gebalanceerd ventilatie systeem met warmteterugwinning
-    Platform lift

Bouwproces

Meer Informatie

Meer informatie over dit project of de mogelijkheden van BUKO Bouwsystemen? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten.

0183 - 65 84 00