home > Nieuws > Uitbreiding Kindcentrum De Verwondering in volle gang

Uitbreiding Kindcentrum De Verwondering in volle gang.

Uitbreiding Kindcentrum De Verwondering in volle gang.

17
05

In 2014 realiseerde BUKO in samenwerking met Conexus, Hevo en Bulkens architecten nieuwbouw voor Kindcentrum De Verwondering. Nu bijna 3 jaar later zijn we druk bezig met de uitbreiding van het gebouw. Dit in verband met een snelle groei van het aantal leerlingen.

Destijds werd deze groei al voorzien en is ervoor gekozen om het gebouw te realiseren in systeembouw. De structuur is destijds zodanig opgezet dat het in de toekomst eenvoudig zou zijn om extra ruimte toe te voegen of weg te halen. Ook wijzigingen in de indeling zijn snel te realiseren, zonder onnodige overlast.

In januari zijn de uitbreidingswerkzaamheden op de bouwlocatie van start gegaan. Op dit moment zijn we druk bezig met de realisatie van het casco. Binnen kort wordt er gestart met de afbouw.

Als alles volgens planning verloopt kan de school vanaf aanvang van het nieuwe schooljaar gebruik gaan maken van de uitbreiding.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de school gewoon in gebruik.In verband met het waarborgen van de veiligheid zijn we voor aanvang van de werkzaamheden in overleg getreden met de school en opdrachtgever. Daarnaast zijn werkzaamheden zoals het aanpassen van de brandscheiding uitgevoerd in de vakantieperiode. Hierdoor zijn overlast en veiligheidsrisico’s voor leerlingen en medewerkers van de school tot een minimum beperkt. 

Uitbreiding De Verwondering-1

Uitbreiding De Verwondering-2