home > Nieuws > Duurzame upgrade voor LOKOWO

Duurzame upgrade voor LOKOWO.

10
11

BUKO realiseerde een upgrade van tijdelijke huisvesting naar een gebouw voor permanent gebruik. Een prachtig voorbeeld van circulair bouwen doordat het gebouw compleet opnieuw is hergebruikt.

Kinderopvang LOKOWO zocht in 2010 een tijdelijk onderkomen waar zij zich met een gastouderbureau en kinderdagverblijf in konden vestigen. BUKO vervulde de opdracht en bouwde een pand waar LOKOWO haar intrek in nam voor een huurperiode van vijf jaar.

In 2015 kwam het einde van de huurperiode in zicht. LOKOWO wilde graag op dezelfde stek blijven en zich permanent vestigen op deze locatie. Hierover trad de organisatie in overleg met de gemeente met als resultaat dat zij de grond hebben aangekocht.

BUKO ontwikkelde een voorstel om voor de tijdelijke huisvesting een totale upgrade uit te voeren. Daarnaast moest de eerste verdieping – voorheen het gastouderbureau – verbouwd worden zodat een KDV/BSO haar intrek kon nemen.

Binnen kort tijdsbestek werden aanpassingen aan de installaties verricht, is het gebouw met een omvang van 930 m2 van een nieuwe gevel voorzien en zijn de isolatiewaardes opgehoogd. Resultaat:  een gebouw voor permanent gebruik, conform Bouwbesluit nieuwbouw.
Op de eerste afbeelding ziet u het oude tijdelijke gebouw en op de tweede afbeelding ziet u het permanente gebouw.

Tijdelijke huisvesting
Kinderopvang 183

Wilt u meer informatie over het aanpassen van uw bestaande gebouw? Voor de Buiksloterhamschool in Amsterdam realiseerde BUKO een soortgelijk project. Lees meer over dit project.