home > Nieuws > BUKO Huisvesting schaalt op naar VCA-P certificaat

BUKO Huisvesting schaalt op naar VCA-P certificaat.

04
05

Op 1 mei 2015 heeft de onafhankelijke certificerende instantie Lloyd’s het nieuw geïmplementeerde VGM systeem van BUKO Huisvesting beoordeeld op basis van de VCA-P eisen. Vastgesteld is dat BUKO Huisvesting ruimschoots voldoet aan de norm en daarmee is opgeschaald vanuit VCA** naar VCA-P.

Veiligheid staat bij BUKO Huisvesting hoog in het vaandel. BUKO Verhuur Beverwijk en BUKO Autokraantransport waren reeds gecertificeerd volgens de VCA** norm en BUKO Verhuur Rijnmond was gecertificeerd volgens de VCA-Petrochemie (VCA-P). Nadat deze 3 bedrijven gezamenlijk verder zijn gaan werken onder de naam BUKO Huisvesting is er een nieuw veiligheid-, gezondheid- en milieusysteem (VGM) geïmplementeerd op basis van de VCA-P norm.

Verschillende van onze opdrachtgevers zijn werkzaam binnen de Petrochemie. Binnen die bedrijfstak worden hoge eisen gesteld aan veiligheid, gezondheid en milieu. Door het behalen van het VCA-P certificaat toont BUKO Huisvesting aan dat de bedrijfsvoering voldoet aan die hoge eisen.  

VCA-P is het hoogste niveau binnen de VCA Checklist. Een belangrijk verschil tussen VCA** en VCA-P  is het aantoonbaar bevorderen van het VGM-bewustzijn en -gedrag van medewerkers middels een gedragsobservatie programma. De lat ligt voor VCA-P hoger dan bij VCA** doordat de meeste vragen “must” vragen zijn (43 in plaats van 33 bij VCA**) en ook voor de aanvullende vragen hoog gescoord moet worden.

Veilig en gezond werken, met aandacht voor milieu en medemens, is een belangrijke investering in ons bedrijf en vraagt inspanning van al onze medewerkers en partners bij de uitvoering van onze werkzaamheden. BUKO Huisvesting wil deze werkwijze graag waarborgen, nu en in de toekomst. Directie en medewerkers zijn dan ook gepast trots dat het VCA-P certificaat is behaald!

Het certificaat is het resultaat van veilig werken en denken waarbij o.a. aspecten als beleid en managementbetrokkenheid, risico analyse, opleiding en voorlichting, werkinstructies, toolboxmeetings, gedragsobservaties, aanschaf en keuring van materialen en materieel en het melden, registreren en onderzoeken van ongevallen en incidenten van groot belang zijn.

Het veiligheidsbeleid van BUKO Huisvesting blijft onverminderd gericht op verdere verbeteringen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA-P certificering is daarin een belangrijke tussenstap naar een veiligere organisatie waaraan we continu blijven werken.  

Voor meer informatie over deze certificering en/of over het VGM systeem van BUKO Huisvesting kan contact opgenomen worden met de afdeling KAM (kam@buko.nl).