Belangrijk! Sneeuw op komst

Sneeuwval en uw gehuurde materiaal

Via deze weg willen wij u informeren over de maatregelen die genomen moeten worden bij uw gehuurde producten als er kans is op sneeuwval en vorst.

De (water)leidingen en opslagtanks liggen/staan buiten. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat deze leeg zijn. Dus laat de leidingen leeg lopen en zet de kranen uit. Daarnaast adviseren wij u om de verwarming aan te laten staan, als deze aanwezig is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het nummer 0251-262728.