Actievoorwaarden.

 
• De actie "Win een iPad4"wordt u aangeboden door BUKO, Velserweg 2, 1940 AM Beverwijk.

• Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 31 juli 2013. De winnaar wordt voor 30 augustus 2013 per email op de hoogte gebracht.

• Personeelsleden van BUKO zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

• Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 
• De contactgegevens van de deelnemers zullen niet gepubliceerd worden danwel aan derden verstrekt worden. Wij verwijzen u naar de Privacy Statement van BUKO.
 
• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.