Alle leerlingen van de Anne Frank School weer onder één dak

anne frank school heemskerk

Anne frank school heemskerk

De leerlingen van de Anne Frank school in Heemskerk zijn weer onder hetzelfde dak gehuisvest. Door de groei van het aantal leerlingen en het bijbehorende ruimte tekort konden niet alle kinderen onder één dak terecht. In opdracht van Stichting Tabijn heeft BUKO Huisvesting de uitbreiding van twee lokalen met vergaderruimte gerealiseerd. Het project nam drie maanden in beslag en is op 7 november 2017 naar tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de Anne Frank school opgeleverd. De kinderen van groep 1 tot en met groep 8 hebben weer hetzelfde dak boven hun hoofd. Mooi op tijd voor het winterse weer!